Košarkarsko arbitražno razsodišče

PRIJAVI PRIMER

KAR

  1. Dostop do pravnega varstva vsem deležnikom v slovenski košarki.
  2. Hitro, ugodno in učinkovito sredstvo za reševanje pogodbenih sporov.
  3. Odločanje predvsem ob uporabi načela pravičnosti in poštenja (»ex aequo et bono«).

Pravila

Košarkarsko arbitražno razsodišče (KAR) je neodvisno arbitražno sodišče, namenjeno hitremu, učinkovitemu in vsem akterjem dostopnemu reševanju pogodbenih sporov.

To top